Builds
Image default
Bedrijven

Hoe houd je een goed verzuimgesprek?

Als ondernemer heb je het op dit moment niet gemakkelijk. Door de stijgende kosten van energie en de daarmee gepaard gaande inflatie komt je winstmarge aardig onder druk. Je kunt immers niet alles aan je klanten doorberekenen. Daarbij komt nog een ander probleem. De arbeidsmarkt staat zo onder druk dat je regelmatig merkt dat je eigenlijk te weinig personeel hebt. Te weinig om al je groeiplannen te verwezenlijken en soms zelfs om je dagelijkse werkzaamheden in goede banen te leiden. Je zult het regelmatig hebben gehoord: je medewerkers ervaren steeds meer druk en voelen zich te vaak te veel overbelast. En dan ligt verzuim op de loer. Wat doe je als je merkt dat het arbeidsverzuim in je organisatie toeneemt? Je zult maatregelen moeten treffen en aan de basis van elk verzuimbeleid staat een goed verzuimgesprek.

Wat zijn de doelen van een goed verzuimgesprek?

Wat wil je bereiken met een verzuimgesprek. Allereerst wil je weten – met respect voor de privacy van je medewerker – wat de precieze reden voor verzuim is. Kortdurend en veelvuldig verzuim kan namelijk een voorspeller zijn voor langdurige uitval, wat je te allen tijde wilt voorkomen. Als een medewerker zich vaak ziek meldt, kan dit meerdere oorzaken hebben, waar je met maatwerkbeleid op kunt reageren. Het kan voorkomen dat iemand in de privésfeer tegen problemen aanloopt, zoals de onmogelijkheid om op de korte termijn kinderopvang te regelen. Of het zegt iets over de sfeer binnen je bedrijf en de stijl van leidinggeven op de afdeling waar je verzuimende medewerker werkt. Deze signalen zijn voor jou van het grootste belang, wil je erger voorkomen.

Een verzuimgesprek als basis voor controleerbare afspraken

Een verzuimgesprek dient niet om je medewerker terecht te wijzen. Uiteraard kan dit wel een doel zijn als er een reden voor is, maar het is beter om te zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen voor verzuim. Ga er maar van uit dat niemand voor zijn lol zich vaak ziekmeldt. Zowel je bedrijf als elke individuele medewerker heeft een rol en een verantwoordelijkheid in het voorkomen van arbeidsverzuim. In een verzuimgesprek probeer je de oorzaak van verzuim te achterhalen en afspraken te maken over te nemen maatregelen. Tevens maak je afspraken om samen een vinger aan de pols te houden en te kijken of de maatregelen wel goed genomen worden en resultaat opleveren.

Consequenties als je geen verzuimgesprek voert

Voer je geen verzuimgesprekken, dan is het vrijwel onmogelijk om te weten te komen waarom je medewerkers verzuimen. Dan verval je maar al te vaak in giswerk en is de kans groot dat je de problemen niet aanpakt, maar juist verergert. Als kortdurend verzuim ontaardt in langdurige arbeidsuitval, lopen voor jou de kosten op en komen de dagelijkse werkzaamheden langdurig onder druk te staan. Je klanten gaan hier ongetwijfeld iets van merken. Bovendien loop je de kans op boetes van het UWV als jij als ondernemer je verantwoordelijkheden onvoldoende genomen hebt. 

Heb je ondersteuning nodig bij je verzuimaanpak?

Zeker in een grote organisatie is het niet gemakkelijk om continu een goed beeld te hebben van de aard en de mate van het verzuim. Een goed verzuimregistratiesysteem, kan je daarbij helpen. Je verzuimcijfers zijn 24/7 beschikbaar en alle afspraken leg je daarin vast. Zo is de kans groot dat je grip blijft houden op je verzuim en adequaat maatregelen kunt nemen.