Builds
Financieel

Een brandverzekering

Hoe voorkom je onderverzekering bij je brandverzekering?

 Er is sprake van onderverzekering als de verzekerde waarde van je woning niet overeenkomt met de werkelijke waarde. Stel dat je bijvoorbeeld een paar jaar geleden een renovatie of een verbouwing aan je huis hebt uitgevoerd, waardoor de waarde gestegen is, maar je hebt dat niet gemeld aan je verzekeraar. Dan baseert je verzekeraar je premie dus nog steeds op de oude waarde. Hierdoor is je premie lager, dus dat lijkt misschien gunstig. Maar bedenk wel dat je bij brandschade dan ook niet de gehele schade vergoed krijgt.

 

Een rekenvoorbeeld

Als je onderverzekerd bent en je hebt brandschade, dan zal je die vergoed krijgen volgens de evenredigheidsregel. Dit werkt als volgt. Stel dat je woning een oorspronkelijke waarde heeft van 250.000 euro. Maar na een verbouwing een paar jaar geleden is de waarde gestegen naar 300.000 euro. Je hebt dit echter niet aan je verzekeraar doorgegeven. Als je nu schade geleden hebt voor een bedrag van 3.000 euro, zal je maar 2.500 euro vergoed krijgen, dat is evenredig aan de mate van onderverzekering. (250.000/ 300.000 x 3.000 = 2.500)

 

Maak altijd gebruik van het evaluatierooster

Hoe kun je dit voorkomen? Heel eenvoudig. Als je een brandverzekering gaat afsluiten, zal je altijd een evaluatierooster in moeten vullen. Hierop vul je allerlei gegevens in over de staat van je woning. Bijvoorbeeld de oppervlakte, het aantal kamers, de gebruikte bouwmaterialen, et cetera. Op dit formulier baseert je verzekeraar de verzekerde waarde én je premie. Vul je dit niet correct in, dan kan er bij schade sprake zijn van onderverzekering. Meldt het daarom ook altijd bij je verzekeraar als er iets wijzigt in de gegevens op het evaluatierooster. Dan kan hij de verzekerde waarde van je woning direct aanpassen en blijf je volledig verzekerd.

Voor meer info :