Builds
Gezondheid

Omgaan met Afasie

Verminderde Contacten

In contact treden met anderen is een belangrijk deel van het leven. Door een verworven taalstoornis of een verworven spraakstoornis is het vaak moeilijk voor een patient om een gesprek te voeren.

De persoon met afasie kan soms niet op zijn woorden komen of begrijpt niet wat je zegt. Hij of zij zal vaak ongeremd praten of van de hak op de tak springen of andere communicatieproblemen hebben.

Behandeling van Afasie

De logopedist of logopediste onderzoekt de taalstoornissen en spraakstoornissen. Hij of zij oefent de communicatiemogelijkheden.
De logopediste geeft eveneens advies over het omgaan met spraakstoornissen, taalstoornissen, en slikproblemen en over communicatie verbeterende hulpmiddelen aan de familie.

Tips voor het verbeteren van de communicatie.

  • Net zoals wij zelf wanneer we spreken met iemand die een andere taal spreekt zullen vragen wat langzamer te praten, is dat zeker heel nuttig voor iemand met afasie.  
  • Het is handig om na een gesprek na te gaan of de persoon met afasie u begrepen heeft, zij kunnen het niet altijd goed overbrengen wanneer dat niet zo is.
  • Non-verbale communicatie kan een handig hulpmiddel zijn om beter te kunnen communiceren.

 

 

Voor meer info : http://www.logopedie20.nl