Builds
Image default
Management

Ondernemingsplan inhoud

U kunt door ons uw ondernemingsplan laten maken, maar wat zit daar precies in vraagt u zich wellicht af.

In een business plan plan horen in ieder geval de volgende aspecten:

Samenvatting

U heeft wellicht een prachtig stuk geschreven maar de lezer van uw ondernemingsplan kan weinig tijd hebben. Derhalve start een ondernemingsplan altijd met een samenvatting van maximaal twee pagina’s. Hierin worden van elk hoofdstuk de belangrijkste zaken vermeld:  de bedrijfsformule, de markt, potentiële afnemers en concurrenten en substituten. Heel belangrijk is ook de Unique Selling Point en de belangrijkste cijfers uit het financiële hoofdstuk.

Personalia en kwaliteiten

Vermeld uw personalia en die van uw eventuele zakenpartner. Vermeld ook de doelstellingen om ondernemer te worden, wat u met uw bedrijfsformule wilt bereiken en uw sterke en zwakke punten. Gaat u zichzelf ontwikkelen en ondernemerschapscertificaten behalen? Belangrijke zaken om te vermelden zodat de financier begrijpt dat u zelf ook risico neemt.

Beschrijving bedrijfsformule

In dit deel wordt de bedrijfsformule geplaatst met antwoord op vragen zoals:

Waarom is uw concept uniek?

Zijn er externe en interne risico’s voor uw onderneming?

Wat zijn de Exclusieve Verkoop Argumenten in detail?

In welke behoefte voorziet uw product?

Marketingplan

In het marketingplan moet beschreven zijn hoe u aan uw klanten komt. Beschrijf in welke niche u zich gaat richten, welke trends u ziet, wie uw directe of indirecte concurrenten zijn en uw doelgroepen.

Beschrijf uw concurrenten of substituten.

Hoe is het personeelsbestand of team samenstelling in het begin?

Wat is de vestigingsplaats en domeinnaam?

Wat is het verdienmodel?

Is er al een logo en huisstijl?

Hoe gaat u uw formule bekend maken?

Financieel hoofdstuk

Een zeer belangrijk onderdeel is de financiele paragraaf. Wat gaat u lenen, daarmee aanschaffen en hoeveel bedraagt uw eigen vermogen? In uw financieel plan laat u zien dat uw concept haalbaar is. Deze bestaat uitt de investeringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en eventueel een prive begroting.

Voor meer info : https://www.ondernemingsplan-laten-schrijven.nl

Gerelateerde artikelen

Start bedrijf vanuit huis

Business management degrees