Builds
Image default
Woning en Tuin

Hoe omgaan met uitgegraven grond?

Er zijn verschillende redenen om de bodem uit te graven, zoals de bouw van een huis, de bouw van een vrijstaande garage of de aanleg van een tuin. Wat moet je nu doen met deze uitgegraven grond? Waar kan je ermee naartoe en wat zijn de wettelijke regels?

Wat zegt de wetgeving?

De Vlaamse regering heeft enkele regels vastgelegd omtrent het ontgraven, transporteren en verwerken van uitgegraven grond. Die zijn afhankelijk van het volume en gelden voor particulieren, bedrijven en verenigingen:

  • Minder dan 250 m³: meestal is er geen grondonderzoek nodig, tenzij er een vermoeden is van verontreiniging.
  • Meer dan 250 m³: een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem is meestal verplicht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een erkende bodemsaneringsdeskundige.

Waar naartoe met uitgegraven grond?

Dat hangt ervan af. Voor het afvoeren van verontreinigde aarde moet je altijd beroep doen op een erkende ophaler. Vind een firma in de buurt via de website van OVAM.

Voor zuivere aarde kan je in het containerpark terecht. Let wel op: sommige containerparken zetten een limiet op het volume, andere containerparken aanvaarden dit helemaal niet. Als alternatief kan je een container voor grond huren. De containerfirma zal de afvalcontainer leveren, ophalen en voor de verwerking van de grond zorgen. Dit is een goede oplossing voor grotere projecten, zoals de bouw van een woning op een perceel met hoogteverschillen. 

Je kan ook eens informeren of er iemand extra aarde kan gebruiken om bijvoorbeeld een bouwgrond op te hogen. 

Stedenbouwkundige vergunning

Een kleine hoeveelheid grond afgraven is geen probleem. Maar voor een aanzienlijke reliefwijziging heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. 

Wat is een aanzienlijke reliefwijziging? In het KB van 18 december 1981 wordt een wijziging van meer dan 0,5 meter als aanzienlijk beschouwd. De rechtsleer heeft dit criterium echter verworpen. Men kon niet aannemen dat elke wijziging van meer dan 0,5 meter als ‘aanzienlijk’ wordt beschouwd. Er is dus een beoordeling nodig volgens de aard en de functie van het desbetreffende terrein. Elk geval wordt dus apart bekeken. Informeer jezelf bij de gemeente of je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt of niet.