Builds
Zakelijk

Meer informatie over hogedrukpompen

Hogedrukpompen zijn toestellen die kunnen worden gebruikt voor een brede waaier aan toepassingen. Hogedrukpompen zuigen vloeistof aan en “verdringen” die naar een hogere druk. Zo kan men een hogedrukpomp gebruiken voor technieken zoals misting en koeling, jetting techniek, chemische injectie, oppervlakte reiniging en reiniging van leidingen.

Verschillende uitvoeringen

Om aan de verschillende toepassingen te voldoen, komen hogedrukpompen voor in diverse uitvoeringen. Om een keuze te maken welke ideaal is voor uw toepassingen is het verstandig om contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf voor advies. Zij raden vervolgens een bepaalde uitvoering aan op basis van de gewenste druk, debiet, watertemperatuur, toepassing, enzovoort.

Ook de bestemming van deze hogedrukpompen kan verschillen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op vrachtwagens worden geplaatst die gebruikt worden als reinigingswagen.

Drukverhogingsinstallaties

Op de productievloer kan een hogedrukpomp soms niet voldoende zijn. Daarom bestaan er ook drukverhogingsinstallaties. Dit zijn installaties die de druk van het aangevoerde water verhogen en controleren. Deze kunnen soms wat meer voordelen bieden ten opzichte van hogedrukpompen. Er wordt bijvoorbeeld geen aerosol (Dit is sproeinevel met micro-organismen) gecreëerd.

In deze installaties kan men een onderscheid maken tussen hogedruk-, lagedruk- en middendrukinstallaties. Men spreekt van een hogedrukinstallatie als het gaat over een druk van 40 bar of meer. De toepassingen van de installaties zullen bepalen welke druk gewenst is. Ook verschillen de kosten in onderhoud van deze installaties. Een lagedrukinstallatie zal minder kosten met zich meebrengen voor het onderhoud.

Voor meer info :