Builds
Zakelijk

Wat is het DESTEP model voor de Maco Economie omgeving?

Het bedrijf is niet alleen in zaken. Het is omringd door en werkt in een grotere context. Deze context heet de Macro Environment. Het bestaat uit alle krachten die kansen vormen, maar ook bedreigingen voor het bedrijf vormen.

De macroomgeving bestaat uit 6 verschillende krachten. Dit zijn: demografische, economische, politieke, ecologische, sociaal-culturele en technologische krachten. Dit kan gemakkelijk onthouden worden: het DESTEP-model, ook wel DEPEST-model genoemd, helpt om de verschillende factoren van de Macro-omgeving te overwegen.

Demografische krachten in de macroomgeving

Demografische krachten hebben betrekking op mensen. De naam verwijst naar de term Demografie. Deze laatste verwijst naar de studie van menselijke populaties. Dit omvat grootte, dichtheid, leeftijd, geslacht, beroep en andere statistieken. Waarom zijn mensen belangrijk? Omdat in het algemeen hun behoeften de reden zijn dat bedrijven bestaan. Met andere woorden, mensen zijn de drijvende kracht voor de ontwikkeling van markten. De grote en diverse demografie biedt beide mogelijkheden, maar ook uitdagingen voor bedrijven. Vooral in tijden van snelle wereldbevolking en algemene demografische veranderingen is de studie van mensen cruciaal voor marketeers. De reden hiervoor is dat het veranderen van de demografie veranderende markten betekent. Verder veranderen markten een noodzaak voor aangepaste marketingstrategieën.

Daarom moeten marketeers de demografie nauwlettend in de gaten houden. Dit kan allerlei kenmerken van de bevolking omvatten, zoals grootte, groei, dichtheid, leeftijds- en geslachtsstructuur, enzovoort.

Enkele van de belangrijkste demografische trends die markten beïnvloeden zijn:
Wereldbevolking

De wereldbevolking groeit explosief. Reeds in 2011 bedroeg het 7 miljoen, terwijl het naar verwachting 8 miljard zal bedragen in 2030. Eind het eeuwen zal het waarschijnlijk worden verdubbeld. De sterkste groei komt echter voor, waar rijkdom en stabiliteit meestal afwezig zijn. Meer dan 70% van de verwachte wereldbevolking in de komende 40 jaar zal naar verwachting buiten de 20 rijkste landen op aarde plaatsvinden. Dit verandert de eisen voor effectieve marketingstrategieën en moet in gedachten gehouden worden.
Veranderende leeftijdsstructuur

De veranderende leeftijdsconstructie van de wereldbevolking is een andere belangrijke factor die de marketing beïnvloedt. In de toekomst zullen er landen zijn met veel gunstiger leeftijdsstructuren dan anderen. Bijvoorbeeld, India heeft een van de jongste bevolkingen op aarde en wordt verwacht dat deze status te behouden. In 2020 zal de mediane leeftijd in India 28 jaar zijn. Daarentegen moeten de landen van de Europese Unie en de VS al vandaag een vergrijzende bevolking hebben geconfronteerd. Dit kan leiden tot schadelijke reducties in dynamiek en uitdagingen met betrekking tot het aanbod van jonge werknemers die tegelijkertijd een groeiende bevolking van ouderen moeten ondersteunen.
Familie structuur veranderen

Ook veranderen de gezinnen, wat betekent dat de marketingstrategieën die daarop gericht zijn, een aanpassing moeten ondergaan. Bijvoorbeeld, in veel landen ontstaan ​​nieuwe huishoudelijke formaten. Terwijl in traditionele westerse landen een typisch huishouden bestond uit echtgenoot, vrouw en kinderen, zijn er tegenwoordig meer getrouwde koppels zonder kinderen, evenals eenouder en eengezinsgezinnen. Een andere factor komt door het groeiende aantal vrouwen die voltijd werken, met name in de Europese landen. Samen met verdere krachten moeten veranderende familiestructuren de marketingstrategie veranderen.
Geografische verschuivingen in de bevolking

Een – en het belangrijkste – element van geografische verschuivingen is migratie. In 2050 wordt de wereldwijde migratie verwacht te verdubbelen. Dit heeft een grote impact op zowel de locatie als de aard van de vraag naar producten en diensten. De reden is dat de plaats mensen kunnen worden bereikt is veranderd, zoals hun behoeften vanwege de nieuwe situaties. Andere belangrijke factoren zijn de etnische diversiteit die nieuwe mogelijkheden biedt, evenals de verstedelijking.

Economische krachten in de macro-omgeving

De economische krachten hebben betrekking op factoren die de koopkracht van de consument en uitgavenpatronen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, een bedrijf mag nooit exporteren naar een land alvorens te onderzoeken hoeveel mensen kunnen uitgeven. Belangrijke criteria zijn: BBP, BBP, reële groei, BNI, invoerrechten en BTW / BTW, werkloosheid, inflatie, winstgevend persoonlijk inkomen en uitgavenpatronen.

Sociaal-culturele krachten in de macro-omgeving

De sociaal-culturele krachten koppelen aan factoren die de maatschappelijke basiswaarden, voorkeuren en gedrag beïnvloeden. De basis voor deze factoren wordt gevormd door het feit dat mensen deel uitmaken van een samenleving en culturele groep die hun geloof en waarden vormen. Veel culturele blunders ontstaan ​​door het mislukken van bedrijven om buitenlandse culturen te begrijpen. Symbolen kunnen bijvoorbeeld een negatieve betekenis in een andere cultuur dragen. Om deze krachten te begrijpen, kunnen Hofstede’s culturele dimensies worden gebruikt: Krachtafstand, Individualisme versus Collectivisme, Mannelijkheid tegen Vrouwelijkheid, Onzekerheid Vermijding, enz.

Technologische krachten in de macroomgeving

Technologische krachten vormen een cruciale invloed in de macroomgeving. Ze hebben betrekking op factoren die nieuwe technologieën creëren en daardoor nieuwe product- en marktmogelijkheden creëren.

Een technologische kracht die iedereen vandaag kan denken is de ontwikkeling van draadloze communicatietechnieken, smartphones, tabletten en zo verder. Dit kan de opkomst van kansen voor een bedrijf betekenen, maar pas op: elke nieuwe technologie vervangt een oudere. Zo moeten marketeers de technologische omgeving nauwlettend volgen en aanpassen om op te volgen. Anders zullen de producten snel verouderd zijn en zal het bedrijf nieuwe producten en marktkansen missen.

Ecologische krachten in de macroomgeving

Ecologische of natuurlijke krachten in de Macro-omgeving zijn belangrijk omdat ze over de natuurlijke hulpbronnen beschikken die nodig zijn als input door marketeers of die door hun marketingactiviteiten worden beïnvloed. Milieuvraagstukken zijn ook de afgelopen jaren sterk gegroeid, waardoor de ecologische kracht een cruciale factor is om te overwegen. Bijvoorbeeld, wereld-, lucht- en watervervuiling zijn kopjes waaraan elke marketeer zich moet bewust zijn. Met andere woorden, u moet de trends in de ecologische omgeving bijhouden.

Belangrijke trends in het ecologische milieu zijn het groeiende tekort aan grondstoffen en de zorg voor hernieuwbare bronnen. Daarnaast verhoogde de vervuiling, maar ook de toegenomen interventie van de overheid in het beheer van natuurlijke hulpbronnen is een probleem.

Vanwege deze bezorgdheid en de grotere betrokkenheid van de maatschappij bij ecologische problemen, moeten bedrijven meer dan ooit de duurzaamheid van het milieu overwegen en implementeren. Dit betekent dat zij bijdragen aan het ondersteunen van het milieu, bijvoorbeeld door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. Hierbij ondersteunen bedrijven niet alleen het onderhoud van een groene planeet, maar ook de eisen van de consument op milieuvriendelijke en verantwoordelijke producten.

Politieke krachten in de macroomgeving

Elk bedrijf is beperkt door de politieke omgeving. Dit houdt in wetten, overheidsinstanties en drukgroepen. Deze beïnvloeden en beperken organisaties en individuen in een samenleving. Daarom worden marketingbeslissingen sterk beïnvloed en beïnvloed door ontwikkelingen in de politieke omgeving.

Voordat u een nieuwe markt in een vreemd land binnenkomt, moet het bedrijf alles weten over de juridische en politieke omgeving. Hoe zal de wetgeving het bedrijf beïnvloeden? Welke regels moet het gehoorzamen? Welke wetten kunnen het vermogen van de onderneming beperken om succesvol te zijn? Bijvoorbeeld, wetten die betrekking hebben op kwesties zoals milieubescherming, productveiligheidsvoorschriften, concurrentie, prijsbepaling, etc. kunnen het bedrijf ertoe verplichten bepaalde aspecten en strategieën aan te passen aan de nieuwe markt.

Zoals we hebben gezien, is het bedrijf omgeven door een complexe omgeving. De macroomgeving bestaat uit een groot aantal verschillende krachten. Al deze kunnen mogelijkheden voor het bedrijf vormen, maar kunnen ook bedreigingen vormen. Daarom is het van cruciaal belang dat marketeers begrijpen en in de gaten houden op ontwikkeling in de Macro Environment om op lange termijn hun bedrijf te laten groeien.

Voor meer info : https://www.optimizeroi.com