Builds
Dienstverlening

Bij de aangifte van inkomstenbelasting is er ook controle op de data in de cloud

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Of ben je medegerechtigde in een onderneming? Dan moet u de winst vermelden in uw aangifte inkomstenbelasting.

Als ondernemer ben je verplicht jouw aangifte inkomstenbelasting digitaal te doen. Dat kan op de volgende manieren:

  • via de site van de Belastingdienst
  • met aangifte- of administratiesoftware
  • via je boekhouder

In uw aangifte inkomstenbelasting vermeld je jouw winst uit onderneming. Daarnaast vul je de inkomsten en aftrekposten in dieje als privépersoon hebt, zoals hypotheekrente, alimentatie en dergelijke. 

Na de aangifte van je inkomstenbelasting, kan de fiscus op controle komen. 

Als de fiscus op bezoek komt, moet je hem alle nodige documenten kunnen voorleggen. Daaronder vallen ook de gegevens die je digitaal bijhoudt op je computer of server. Sinds 1 juli 2016 horen daar ook extern bijgehouden gegeven in een datacloud bij. 

Deze maatregel is van toepassing op alle belastingsplichtigen. Het maakt geen verschil of je onderworpen bent aan de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners of de personenbelasting. De verplichting om alle documenten voor te leggen, geldt niet voor stukken van persoonlijke aard. Ze geldt voor alle professionele stukken die nodig zijn om het bedrag van je belastbaar inkomen te bepalen, zoals facturen, kopieën van facturen, enz…

Elektronische gegevens

Vaak worden deze documenten door belastingplichtigen bijgehouden op een computer of in de cloud. Ook deze mogen worden ingekeken door de fiscus. Ook gegevens op een interne of externe server zijn vrij toegangkelijk voor de belastingscontroleur. 

De programmawet van 1 juli 2016 artikel 315bis WIB92 werd gewijzigd door toe te voegen dat het inzagerecht ook geldt als de gegevens waar de administratie om verzoekt, zich digitaal bevinden in België of in het buitenland. Dit betekent dat de belastingcontroleur nu ook gegevens in de cloud mag inkijken. Een gelijkaardige aanpassing gebeurde in het btw-wetboek (WBTW), zodat ook de btw-ambtenaren dezelfde bevoegdheid krijgen.

Voor meer info : http://www.certifisc.be/nl/home

Gerelateerde artikelen

Verhuur van licht en geluid regelt u via dit bedrijf

Webdesign Aalst

Jezelf verkopen