Builds
Woningen

Wie betaalt de makelaarskosten bij woning verhuur?

Wil je een woning opnieuw verhuren, dan doe je best een beroep op een vastgoedmakelaar. Maar is het mogelijk om in het huurcontract vast te leggen dat de huurder die zijn huur opzegt, de kosten van deze makelaar moet betalen?  

Als verhuurder ben je verplicht om de kosten te betalen die nodig zijn om de woning opnieuw te verhuren. Je kan dus niet vragen van de huurder die vertrekt, dat hij deze op zich neemt. Bovendien kan je in het huurcontract niet overeenkomen dat de huurder deze vergoeding moet betalen. Doe je dat toch, dan is een dergelijke clausule ongeldig. Daarover is de woninghuurwet erg duidelijk. Die regel kan ook niet worden omzeild door bijvoorbeeld af te spreken dat de huurder niet aan jou als verhuurder moet betalen, maar rechtstreeks aan de vastgoedmakelaar.

De zaken liggen anders als de huurder zelf een makelaar contacteert om een nieuwe huurder te vinden en dit bijvoorbeeld doet omdat hij hoopt dat hij dan geen vergoeding moet betalen wegens zijn vertrek.   De huurder is aan jou wel een vergoeding verschuldigd als hij in de loop van de eerste 3 jaar van de huur het huurcontract beëindigt. Hierbij moet hij respectievelijk 3, 2 of één maand huur betalen naargelang de huur wordt beëindigd in het eerste, tweede of derde jaar van de huurovereenkomst. Met deze vergoeding kan je als verhuurder de kosten van de wederverhuur betalen. 

Voor meer info : http://www.nobels.be/nl/