Builds
Bedrijven

Selectierondes grote bedrijven

Wanneer je solliciteert bij een populair, groot bedrijf komt het vaak voor dat je verschillende selectierondes moet doorstaan om aangenomen te worden. Deze bedrijven moeten namelijk uit vele sollicitanten kiezen omdat er maar een of misschien twee vrije functies zijn binnen het bedrijf. Zij moeten uit al deze mensen dus de beste keuze maken door iemand te kiezen die het best binnen het bedrijf past en de beste kwaliteiten heeft. Dit kan nog wel eens veel tijd kosten en zo een keuze is ook redelijk moeilijk. Daarom schakelen grote bedrijven vaak een assessmentbureau. Dit assessmentbureau houdt zich vooral bezig met de selectierondes van het bedrijf. Het bedrijf doet als het ware de sollicitatie procedure van de selectieronde uitbesteden aan zo een assessment bureau. Zij zorgen ervoor dat alles goed en soepel verloopt tijdens deze rondes terwijl de werkgever zich gewoon bezig kan houden met de dagelijkse werkzaamheden. Er moet wel goede communicatie zijn geweest tussen de werkgever en het assessmentbureau. Zo moet hij of zij namelijk precies aangeven wat er wordt gezocht in de nieuwe werknemer. Zo geven zij aan wat voor kwaliteiten de sollicitant moet voldoen en andere belangrijke dingen. De selectieprocedure bestaat uit drie verschillende onderdelen wat ook wel het assessment genoemd wordt. Je hebt de selectieassessment, loopbaanassessment en ontwikkelassessment. Deze drie worden het vaakst gebruikt bij selectieprocedures. De selectieassessment houdt in dat je een aantal testen moet doen waarin gekeken wordt of jij wel degelijk geschikt bent voor de functie waarvoor je hebt gesolliciteerd. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar de capaciteiten van de sollicitant en naar persoonlijkheidskenmerken. Bij de loopbaanassessment wordt er met de sollicitant gekeken wat de talenten zijn en welke stappen in de loopbaan het beste voor deze persoon zouden zijn. Daarnaast wordt bij de ontwikkelassessment gekeken naar ontwikkeling en doorstroom. Dit wordt nog niet begeleid door de arbodienst omdat dat pas aan bod zou kunnen komen wanneer de sollicitant aangenomen is.

Voor meer info : http://loopbaannederland.nl