Builds
Woning en Tuin

Woning verhuren: vier gratis tips om huurders tijdig te laten betalen

Je hebt je zuurverdiende centen geïnvesteerd in een woning om te verhuren, maar je huurder betaalt elke maand te laat? Hij of zij wacht soms één tot twee weken op de verschuldigde huurgelden te betalen? Direct tot ontbinding van het huurcontract overgaan is nogal drastisch en ook moeilijk op basis van laattijdige betaling. Er zijn weinig vrederechters die zullen ingaan op een vraag tot ontbinding als je huurder structureel te laat betaalt. Heel vervelend, maar we geven je hieronder vier tips om je huurder tijdig te laten betalen.

Duidelijke afspraken

Het lijkt evident en vanzelfsprekend, maar vaak ontstaan misverstanden over de betaling bij woning verhuren door een gebrek aan duidelijke afspraken tussen beide partijen. Maak deze afspraken niet enkel telefonisch of in een los mailtje, maar zet ze helder in het huurcontract. Maak specifiek melding van de dag waarop de huur moet betaald worden, bijvoorbeeld op de eerste werkdag van de maand. Een aanvulling of alternatief kan zijn om verplicht te werken met domiciliëring.

Duidelijke maatregelen

Is de betaaldag duidelijk vermeld in het contract, maar vermoed je dat dit niet voldoende zal zijn, neem dan ook al concrete maatregelen op in het huurcontract bij het afsluiten ervan. Als sanctie kan je bijvoorbeeld vermelden dat de huurder –  bij het niet betalen op de afgesproken dag – zonder ingebrekestelling en van rechtswege een schadevergoeding moet betalen. Je bepaalt dan ook concreet het bedrag (en de intrest) in het contract.

Aanmaning

Je hebt duidelijke afspraken gemaakt in het huurcontract, je hebt een sanctie of beloningsmaatregel opgenomen en toch betaalt je huurder nog steeds niet correct en op tijd? Een woning verhuren vergt is een serieuze zaak, aarzel dan nooit om een aanmaning te sturen. Uitstel heeft geen zin. Vraag in je officiële aanmaning aan tot betaling en vermeld de schadevergoeding in het contract bepaald.

Verzoening

Ontbinding van het huurcontract vragen zal weinig succesvol zijn. Wat je wel kan doen is je huurder voor de vrederechter oproepen in verzoening. Op die manier geef je zonder twijfel en duidelijk aan dat je woning verhuren voor jou geen bijkomstigheid is en verwacht van de huurder dat hij zijn verplichtingen nakomt.

Heb je nog vragen over je woning verhuren, lees dan ook deze informatie:

Mag een verhuurder loonfiches opvragen?

Kan je een huurcontract vroegtijdig beëindigen door onderlinge overeenkomst?

Wat als de huurder aan het contract onderuit wil?

 

Voor meer info : http://www.nobels.be/nl/verhuren/